Szkoła Stanowienia Prawa, II edycja (styczeń-czerwiec 2019)

Szkoła Stanowienia Prawa, II edycja (styczeń-czerwiec 2019)

Rejestracja

Uczestnik

Wolnych miejsc 12
Zakończenie rejestracji 22.01.2019 23:59

Opis wydarzenia
Formularz zgłoszeniowy dla przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego zainteresowanych udziałem w II edycji Szkoły Stanowienia Prawa.

Szkoła adresowana jest osób chcących zdobywać kompetencje eksperckie przydatne w procesie stanowienia prawa na szczeblu lokalnym, regionalnym krajowym. Na Szkołę składa się pięć dwudniowych spotkań, których tematyka dotyczy zagadnień niezbędnych organizacjom w prowadzeniu działań na rzecz zmiany prawa: tworzenie prawa, rzecznictwo interesów, dostęp do informacji publicznej, prowadzenie działań strażniczych, fact-checking. Elementem programu jest także „warsztat wdrożeniowy”, czyli wspólne planowanie i realizowanie działań rzeczniczych na rzecz zmian prawnych i rozwiązań, które są ważne dla uczestników Szkoły.

Udział w Szkole jest nieodpłatny - przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe, pełne wyżywienie oraz nocleg z pierwszego na drugi dzień warsztatów, a także zwrot kosztów dojazdu na miejsce realizacji poszczególnych warsztatów (wszystkie organizowane są na terenie województwa kujawsko-pomorskiego).

Absolwenci Szkoły staną się członkami Forum Dobrego Prawa (więcej na temat Forum tutaj>>), które powołaliśmy w czerwcu 2018 i które rozumiemy jako zaplecze eksperckie dla III sektora w województwie kujawsko-pomorskim.


Szkoła Stanowienia Prawa jest elementem projektu "Organizacje stanowią prawo", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 25.01.2019 10:00
Zakończenie: 30.06.2019 18:00

Poszczególne warsztaty zostaną zrealizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Strona rejestracji:
https://ssp-2019.konfeo.com

Udostępnij znajomym:

Organizator
Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

Fosa Staromiejska 30/3, 87-100 Toruń

federacja@federacja-ngo.pl
566522356